Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hoan

Hướng dẫn kỹ thuật thâm canh các giống lúa chuyên mùa chất lượng cao Nguyễn Văn Hoan - Hà Nội Nông nghiệp 1997 - 88tr. 19cm.

Tài liệu giới thiệu về đặc điểm, giống, kỹ thuật thâm canh các giống lúa. Sự thoái hóa của các giống lúa. Các nguyên nhân gây ra thoái hóa của các giống lúa và biện pháp khắc phục. Xây dựng tiêu chuẩn phục tráng, tiêu chuẩn duy trì.

5.800đ


Lúa nước--Kỹ thuật thâm canh--Giống

Lúa nước Trồng trọt Giống lúa

633.18 / H

633.1

Powered by Koha