Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Khắc Toàn

Khảo nghiệm một số giống lúa chất lượng trong vụ đông xuân 2008 - 2009 trên đất thịt nhẹ tại trạm khảo nghiệm giống cây trồng Yên Thành tỉnh Nghệ An. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành trồng trọt: 60.62.01. Nguyễn Khắc Toàn - Huế. 2009 - 97tr.,pl. Minh họa (ảnh màu). 30cm.

Người HDKH: Trần Thị Lệ

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm Huế, 2009.

Bao gồm tài liệu tham khảo( Tr. 94 - 97) và phụ lục

Luận văn nghiên cứu các đặc trưng về hình thái, năng suất, khả năng chống chịu sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất lợi của tập đoàn giống lúa, từ đó đánh giá khả năng thích ứng của các giống lúa. Đánh giá chỉ tiêu về chất lượng của các giống lúa. Tuyển chọn một số giống có triển vọng nhất để đưa vào sản xuất.


Cây lúa--Khảo nghiệm--Nghệ An--Luận văn

Giống lúa Khảo nghiệm Trồng trọt Đất thịt nhẹ


Luận văn

NH.TT / 2009/N

Powered by Koha