Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Tortora, Gerard J.

Microbiology an introduction = Vi sinh học đại cương Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case. - Xuất bản lần 9 - San Francisco Pearson Benjamin Cummings 2007 - xxvi, 958 tr. minh họa màu 29 cm. 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

0805347917


Microbiology
Vi sinh vật

Vi sinh vật

579 / M

Powered by Koha