Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Smith, C. Michael

Techniques for evaluating insect resistance in crop plants = Kỹ thuật đánh giá và phân tích khả năng kháng rầy ở cây trồng C. Michael Smith, Zeyaur R. Khan, Mano D. Pathak. - Boca Raton, Fl. Lewis Publishers c1994 - 320 p. Minh họa 25 cm.

0873718569


Food crops--Measurement.--Insect resistance
Côn trùng gây hại--Kỹ thuật đánh giá
Cây trồng--Bệnh cây

Trồng trọt Cây trồng Côn trùng gây hại Bảo vệ thực vật

632.7 / T

Powered by Koha