Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Willey, Joanne M.

Prescott, Harley, and Klein’s microbiology Microbiology Vi sinh vật = Kỹ thuật vi sinh Prescott, Harley, và Klein Joanne M. Willey, Linda M. Sherwood, Christopher J. Woolverton - Xuất bản lần 7 - New York McGraw-Hill Higher Education 2008 - xx, 1088, [107] tr. Minh họa, một phần màu 29 cm.

9780072992915


Microbiology.

Vi sinh vật

579 / P

Powered by Koha