Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đỗ, Ánh

Từ điển thổ nhưỡng học Anh - Việt English - Vietnamese Dictionary of soil science Đỗ Ánh - Hà Nội Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật 2000 - 569tr. 24cm.

Đầu trang bìa có ghi: Hội Khoa học Đất Việt Nam Tài liệu tham khảo, tr.568 - 569

Nội dung của cuốn sách này đã thể hiện sự cố gắng tối đa trong việc phản ánh các thuật ngữ của hầu hết các chuyên nghành về lĩnh vực khoa học đất mà Hiệp hội Thổ nhưỡng quốc tế đã đề ra như vật lý đất, hóa học đất, sinh học đất, độ phì nhiêu của đất và dinh dưỡng cây trồng, phân loại và bản đồ, công nghệ về đất, khoáng vật đất, đất và môi trường...

150.000đ


Anh - Việt--Thổ nhưỡng học--Từ điển

Thổ nhưỡng học Từ điển

631.403 / T

631.4

Powered by Koha