Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Trí

Hỏi đáp về thức ăn trâu bò, lợn Nguyễn Văn Trí - [kđ] Lao động - Xã hội 2006 - 247tr. 19cm.

Tài liệu tham khảo: Tr.238

Cuốn sách bao gồm những câu hỏi và đáp một số vướng mắc của bà con nông dân về dinh dưỡng, thức ăn chăn nuôi gia súc.

28.000đ


Trâu bò--Thức ăn chăn nuôi--Hỏi và đáp.
Lợn--Thức ăn chăn nuôi--Hỏi và đáp.

Chăn nuôi Thức ăn Gia súc

636.085 / H

636

Powered by Koha