Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Hồ, Ngọc Huy

Nghiên cứu hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp và đề xuất các mô hình phát triển bền vững tại huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Hồ Ngọc Huy - Huế 2011 - x,92,[7] tờ Minh họa 30 cm.

Người HDKH: Đặng Thái Dương

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2011.

Tài liệu tham khảo:Tr.91-92

Phân tích tình hình kinh tế - xã hội của địa bàn nghiên cứu. Đánh giá hiệu quả các mô hình trồng rừng và các mô hình nông lâm kết hợp ở địa phương. Đề xuất các mô hình sử dụng đất bền vững.


Đất lâm nghiệp--Hiện trạng sử dụng--Nghiên cứu--Huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế)--Luận văn
Rừng--Mô hình--Huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế)--Luận văn

Đất lâm nghiệp Mô hình trồng rừng Lâm nghiệp

LN.LH / 2011/H

Powered by Koha