Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đường, Hồng Dật

Kỹ thuật trồng nấm mỡ, nấm rơm, nấm sò, nấm hương và mộc nhĩ Đường Hồng Dật - Hà Nội Nxb.Hà Nội 2003 - 88tr Minh họa, hình ảnh không màu 19cm.

Nội dung tài liệu gồm 7 phần: Tình hình sản xuất nấm ăn ở nước ta. Kỹ thuật trồng nấm rơm, nấm sò, nấm hương, nấm mộc nhĩ. Cách ăn nấm.

9.000đ


Nấm--Kỹ thuật trồng.

Trồng trọt Nấm hương Mộc nhĩ

635.8 / K

635

Powered by Koha