Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Lê, Đức Ngoan

Thức ăn cho gia súc nhai lại trong nông hộ miền Trung Lê Đức Ngoan, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Hữu Văn - Hà Nội Nông nghiệp 2007 - 127tr. Minh họa, hình ảnh màu 21cm.

Nội dung cuốn sách giới thiệu một số quy trình kỹ thuật trồng và phát triển cây thức ăn gia súc: Một số loài cỏ hòa thảo. Một số loài họ đậu và cây giàu đạm. Phương pháp dự trữ và chế biến cây cỏ và phụ phẩm nông nghiệp.


Cây thức ăn gia súc--Kỹ thuật trồng--Miền trung (Việt Nam)

Cây thức ăn Chăn nuôi Gia súc nhai lại

636.2 / T

636.11 - 04

Powered by Koha