Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thanh Thự

Lâm nghiệp xã hội đại cương Bài giảng Nguyễn Thanh Thự - - 99 tr 29cm.

Trang bìa ghi: Trường Đại học Nông lâm Huế. Khoa Lâm nghiệp. Bộ môn Lâm nghiệp xã hội

Kiến thức chung về lâm nghiệp xã hội. Hệ sinh thái nhân văn với lâm nghiệp xã hội và xây dựng mô hình lâm nghiệp xã hội. Sự tham gia của người dân - trung tâm của lâm nghiệp xã hội.


Lâm nghiệp
Lâm nghiệp xã hội--Bài giảng

Lâm nghiệp Lâm nghiệp xã hội Rừng

634.9 / L

Powered by Koha