Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Huỳnh, Văn Chương

Giáo trình trắc địa Dùng cho ngành Quản lý đất đai và các ngành Nông lâm nghiệp. Huỳnh, Văn Chương - TP. Hồ Chí Minh Nông nghiệp 2012 - 223tr. 27cm.

Đầu trang tên sách: Trường Đại học Nông lâm Huế.

Những kiến thức cơ bản về trắc địa. Lý thuyết về sai số trong đo đạc, đo góc, đo chiều dài, đo độ cao. Khái niệm, các dạng đồ hình lưới trong lưới khu vực và lưới đo vẽ. Khái niệm về lưới khống chế độ cao, nội dung tính toán bình sai lưới khống chế độ cao kỹ thuật và đo vẽ. Đo vẽ chi tiết và thành lập bình đồ (bản đồ). Sử dụng bình đồ (bản đồ) ngoài thực địa và ở trong phòng.

100.000đ


Trắc địa--Giáo trình

Đo đạc Trắc địa Bình đồ (bản đồ)

631.4 / T

Powered by Koha