Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Nguyên Ngọc

Nghiên cứu sản xuất giống cá Rô đầu vuông. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Nuôi trồng Thủy sản: 60.62.70 Trần Nguyên Ngọc - Huế 2012 - viii,79tờ Minh họa 30cm

Người HDKH: Lê Văn Dân

Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế,

Tài liệu tham khảo: Tr. 57 - 62

Xác định các chỉ tiêu sinh học sinh sản, liều lượng hormon (HCG, LH-RHa), mật độ ấp và kỹ thuật ương có hiệu quả trong sản xuất giống cá Rô đầu vuông.


Nuôi trồng thủy sản--Xác định--Thừa Thiên Huế--Luận văn

Cá Rô đầu vuông Kỹ thuật ương Chỉ tiêu sinh học sinh sản Liều lượng hormon Mật độ ấp

TS.NTTS / 2012/T

Powered by Koha