Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Đoàn, Định Kiến

Từ điển Việt - Anh - Pháp kiến trúc và xây dựng. Đoàn Định Kiến - Hà Nội Xây dựng 2000 - 374tr. 24cm.

Khoảng 13000 thuật ngữ, gồm các từ thường được sử dụng nhất của các ngành kỹ thuật xây dựng và kiến trúc và của một số ngành lân cận như cầu đường, thủy lợi, địa chất và một số ít từ của các ngành khoa học cơ bản như toán, vật lý, hóa học được dùng nhiều trong lĩnh vực kiến trúc xây dựng .

95000đ.


Xây dựng--Từ điển

Từ điển Kiến trúc Xây dựng

720.03 / T

Powered by Koha