Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hoàn

Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính Nguyễn Văn Hoàn, Đặng Thanh Sơn [Sưu tầm] - [kxb] Pháp lý 1992 - 211tr. 19cm.

Tài liệu gồm pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính; Chỉ thị số 74/CT ngày 13-3-1990 của Chủ tịch hội đồng bộ trưởng; Các mẫu quyết định, biên bản, thông báo, thống kê sử dụng khi xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

9.000đ


Vi phạm hành chính--Quy định--Việt Nam

Xử phạt hành chính Hành chính Vi phạm hành chính

342.066 / C

Powered by Koha