Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Bùi, Bằng Đoàn

Giáo trình kế toán chi phí Bùi Bằng Đoàn - Hà nội Tài chính 2010 - 203tr 24cm

Cuốn sách cung cấp những kiến thức bổ ích về kế toán chi phí và giá thành cho người học, nhà nghiên cứu, các nhà quản lý doanh nghiệp và những người quan tâm khác.

28000đ


Kinh tế--Giáo trình

Kinh tế Kế toán Kế toán chi phí Giáo trình

657.420 7 / K

Powered by Koha