Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Hạ Thủy

Giáo trình phương pháp tính Phạm Hạ Thủy - Hà nội Tài chính 2010 - 95tr 27cm

Cung cấp một số thuật toán cơ bản về số gần đúng và sai số; Phương trình phi tuyến; Hệ phương trình đại số tuyến tính; Nội suy và xấp xỉ hàm; Đạo hàm và tích phân; Phương trình vi phân.

20000đ


Toán học--Giáo trình

Toán học Giáo trình Phương pháp tính

515 / P

Powered by Koha