Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chu, Thị Thơm

Kỹ thuật trồng phi lao chống cát Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó - Hà Nội Lao động 2006 - 139tr. 19cm. - Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động .

Nội dung cuốn sách gồm 4 phần: Vài nét về vùng cát di động trên biển. Đặc điểm của vùng cát di động. Đặc đểm của cây phi lao. Kỹ thuật trồng.

14.000đ


Phi lao (Thực vật)--Kỹ thuật trồng

Kỹ thuật trồng Phi lao (Thực vật)

634.956 / K

634.99

Powered by Koha