Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn Thị Minh Phương

Bảo quản chế biến rau quả thực phẩm Nguyễn Thị Minh Phương - Hà Nội Nxb.Hà Nội 2008 - 127tr. 19cm.

Công tác bảo quản, chế biến nông sản hiện nay tai Việt Nam và một số nước.Yêu cầu kỹ thuật của công tác bảo quản. Bảo quản rau quả tươi. Chế biến các loại rau củ quả.

22000


Rau quả--Công nghệ sau thu hoạch
Chế biến nông sản
Bảo quản nông sản

Rau quả Công nghệ sau thu hoạch Bảo quản nông sản Chế biến nông sản

664.8 / B

Powered by Koha