Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chu, Thị Thơm

Kỹ thuật canh tác trên đất dốc Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó - Hà Nội Lao động 2006 - 139tr. 19cm. - Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động .

Tài liệu tham khảo: Tr. 134 - 138

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Rừng đầu nguồn và vấn đề bảo vệ rừng. Canh tác trên đất dốc và trồng xen dưới tán rừng. Trồng cây trên đất dốc.

14.000đ


Đất dốc--Kỹ thuật canh tác

Kỹ thuật canh tác Đất dốc

631.47 / K

631.1:634.91

Powered by Koha