Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chu, Thị Thơm

Kỹ thuật trồng và khai thác đặc sản rừng Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó - Hà Nội Lao động 2006 - 139tr. 19cm. - Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động .

Tài liệu tham khảo: Tr. 134 - 138

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Lâm sản và lâm sản ngoài gỗ. Kỹ thuật trồng và khai thác một số cây trong công nghiệp chế biến và mỹ nghệ. Kỹ thuật trồng một số cây dược liệu.

14.000đ


Đặc sản rừng--Kỹ thuật trồng
Đặc sản rừng--Kỹ thuật khai thác

Đặc sản rừng Kỹ thuật khai thác Kỹ thuật trồng

634.93 / K

634.93

Powered by Koha