Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chu, Thị Thơm

Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó - Hà Nội Lao động 2006 - 139tr. 19cm. - Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động .

Tài liệu tham khảo: Tr.134 - 138

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần: Lịch sử phát triển công nghệ sinh học và công nghệ vi sinh. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong nông nghiệp. Ứng dụng công nghệ vi sinh trong công nghiệp để tạo men.

14.000đ


Công nghệ sinh học--Sản xuất và đời sống

Sản xuất và đời sống Công nghệ sinh học

660.6 / Ư

660.6 / Ư

Powered by Koha