Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Bùi, Đức Tuấn

Sai số đo đạc Tập 1 Bùi Đức Tuấn - [Hà Nội] Nông thôn 1972 - 365tr. 19cm.

Tài liệu gồm 2 phần.Phần 1:lý thuyết sai số bình sai trực tuyến. Phần 2: phương pháp số bình phương nhỏ nhất


Đất

Sai số Đo đạc Đất

526.3 / S

Powered by Koha