Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Hoàn

Hỏi đáp về nuôi thỏ Nguyễn Văn Hoàn - [Hà Nội] Nông nghiệp 1981 - 105tr. 19cm.

Sách giới thiệu những vấn đề chung về nuôi thỏ như: thức ăn cho thỏ, chuồng nuôi thỏ, chọn giống thỏ nuôi, kỹ thuật chăm sóc thỏ, mổ thịt và chế biến thịt thỏ


Chăn nuôi

Hỏi đáp Thỏ Chăn nuôi

636.9 / H

Powered by Koha