Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chu, Thị Thơm

Thiến và thụ tinh vật nuôi Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó - Hà Nội Lao động 2006 - 139tr. 19cm. - Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động .

Tài liệu tham khảo: Tr. 134 - 138

Nội dung cuốn sách gồm 2 phần: Thiến gia súc, gia cầm. Thụ tinh nhân tạo

14.000đ


Gia cầm--Thiến hoạn--Thụ tinh nhân tạo
Gia súc--Thiến hoạn--Thụ tinh nhân tạo

Gia cầm Gia súc

636.082 / T

636-03

Powered by Koha