Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Chu, Thị Thơm

Hướng dẫn vệ sinh, chăm sóc gia súc Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó - Hà Nội Lao động 2006 - 143tr. 19cm. - Tủ sách khuyến nông phục vụ người lao động .

Tài liệu tham khảo: Tr. 138 - 142

Nội dung cuốn sách gồm 9 phần: Vệ sinh gia súc trong phát triển chăn nuôi. Vệ sinh môi trường, chuồng trại, thức ăn, chăn thả, thân thể. Vệ sinh khi vận chuyển. Vệ sinh đối với từng loại gia súc. Vệ sinh phòng bệnh, dịch bệnh.

14.000đ


Gia súc--Vệ sinh
Gia súc--Chăm sóc

Gia súc Chăm sóc Vệ sinh

636.083 / H

636.09

Powered by Koha