Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Thanh Tân

Những viên ngọc quý thời đại Hồ Chí Minh Tập II Nguyễn Thị Thanh Tân - [kđ] Nxb.Đà Nẵng 2003 - 397tr. 20cm.

Nội dung tài liệu giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của những nhà khoa học, nhạc sĩ, họa sĩ, nhà thơ, nhà văn được phong tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2000.

34.000đ


Thi sĩ Việt Nam--Tiểu sử.
Nhà khoa học--Việt Nam.--Tiểu sử

Nhà khoa học Việt Nam

920.9 / N

001(V)

Powered by Koha