Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phan, Hòa

Giáo trình động cơ đốt trong Phan Hòa - Hà Nội Nông nghiệp 2005 - 160tr. Minh họa 27cm.

Đầu trang nhan đề:Trường Đại học Nông Lâm Huế

Cuốn sách này gồm 4 chương: Khái niệm về động cơ đốt trong. Nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong. Cấu tạo động cơ đốt trong. Khí xả và vấn đề ô nhiễm môi trường.


Động cơ đốt trong--Giáo trình

621.43 / Đ

6C5

Powered by Koha