Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Văn Luật

Chuối và đu đủ Nguyễn Văn Luật - Hà Nội Nông nghiệp 2005 - 79tr 19cm.

Tài liệu tham khảo: Tr.76

Nội dung cuốn sách bao gồm: Sơ lược tình hình sản xuất và ý nghĩa kinh tế - xã hội cây chuối và cây đu đủ. Giống chuối, đu đủ. Kỹ thuật trồng, kinh nghiệm sử dụng chuối, đu đủ.

10.000đ


Chuối--Kỹ thuật trồng.--Giống
Đu đủ--Kỹ thuật trồng.--Giống

Trồng trọt Chuối Đu đủ Cây ăn quả

634.772 / C

634

Powered by Koha