Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Văn Cơ

Sử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và phát triển nông thôn Phạm Văn Cơ - Hà Nội Nông nghiệp 2000 - 159tr.

Tài liệu giới thiệu về sử dụng tài nguyên đất trong xây dựng và phát triển nông thôn ở trung du, miền núi, đồng bằng, ven biển.

12.500đ


Tài nguyên đất--Nông thôn(Việt Nam).
Phát triển nông thôn--Việt Nam.

Phát triển nông thôn Tài nguyên đất

631.6

Powered by Koha