Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Trần, Quang Khánh Vân

Vi sinh vật đại cương Bài giảng Trần Quang Khánh Vân - Huế 2017 - 87tr Minh hoạ 30cm

Đầu trang bìa ghi: Trường Đại học Nông lâm. Khoa Thuỷ sản. Bộ môn Bệnh học thuỷ sản.


Cuốn bài giảng gồm 05 chương: Mở đầu; Virut học; Sinh lý học vi sinh vật;...


Thuỷ sản--Bài giảng

Vi sinh vật Đại cương Thuỷ sản

639 / V

Powered by Koha