Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Nguyễn, Thị Thảo Trang

Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển loài Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) tại khu vực Bắc Trung Bộ Luận văn thạc sĩ lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học. Mã số: 8620201 Nguyễn Thị Thảo Trang - Huế 2022 - 97tr.,pl Minh hoạ ảnh màu 30cm

Người HDKH: Nguyễn Văn Lợi

Xác định cơ sở khoa học và các cơ sở thực tiễn về thực trạng, tổng kết đánh giá sinh trưởng các mô hình rừng trồng và phân chia, xác định lập địa trồng rừng thâm canh nhằm đề xuất các giải pháp quy hoạch phát triển loài Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) cung cấp gỗ lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ.


--Lâm học

Cây Huỷnh Gỗ Trồng rừng

LN.LH / 2022/N

Powered by Koha