Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế
Phạm, Quốc Bảo

Nghiên cứu tính toán, thiết kế mô phỏng và tối ưu kết cấu khung xe 3 bánh sử dụng động cơ xăng 4 kỳ, dung tích 110CC Luận văn thạc sĩ kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật. Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí. Mã số: 8520103 Phạm Quốc Bảo - Huế 2022 - 69tr.,pl Minh hoạ ảnh màu 30cm

Người HDKH: Đinh Vương Hùng

Phân tích, xác định được một kết cấu thân xe phù hợp điều kiện của cuộc thi "xe sinh thái, tiết kiệm nhiên liệu" sử dụng động cơ 1 xi lanh 4 kỳ, dung tích 110CC do Honda tổ chức. Xây dựng được mô hình tính toán tối ưu kết cấu khung xe sử dụng phần mềm hiện đại. Đề xuất phương án thiết kế khung xe theo các thông số tối ưu.


--Kỹ thuật cơ khí

Kết cấu khung xe 3 bánh Động cơ xăng

CKCN.KTCK / 2022/P

Powered by Koha