Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 487 results. Subscribe to this search

|
1. Quy định mới về quản lý và sử dụng dịch vụ Internet

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

2. Hỏi - Đáp về luật bảo hiểm xã hội Lê Thanh

by Lê, Thanh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

3. Quy định mới về xử lý trách nhiệm vật chất đối với cán bộ công chức

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

4. Hồ Chí Minh Biên Niên Sử Viện Hồ Chí Minh. Tập1 1890-1929

by Học Viện chính Trị-Hành Chính Quốc Gia Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh.

Edition: In lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: H Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

5. Quy định mới về đổi mới, phát triển trong nông nghiệp và ngư nghiệp

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

6. Quy định mới về bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nước sạch và môi trường

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

7. Phấn đấu đưa nước ta cơ bản thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 chủ biên:Nguyễn Văn Đặng

by Nguyễn, Văn Đặng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

8. Quy định mới về đổi mới trong quản lý hoạt động khoa học và công nghệ

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

9. Quy định mới về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

10. Quy định mới về phòng chống thiên tai

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

11. Quy định mới về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001 - 2000 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

12. Những vấn đề toàn cầu trong hai thập niên đầu của thế kỷ XXI Nguyễn Trọng Chuẩn...[và những người khác]

by Nguyễn, Trọng Chuẩn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

13. Về chính sách đất nông nghiệp ở nước ta hiện nay Trần Thị Minh Châu...[và những người khác]

by Trần, Thị Minh Châu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

14. Quy định mới về tổ chức và hoạt động của lực lượng kiểm lâm

by Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

15. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ biên, Phan Xuân Dũng, Hồ Thị Mỹ Duệ

by Phan, Xuân Dũng | Hồ, Thị Mỹ Duệ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

16. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn trong thời kỳ mới Lê Quang Phi

by Lê, Quang Phi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

17. Nông nghiệp nông thôn Việt Nam sau hai mươi năm đổi mới quá khứ và hiện tại Nguyễn Văn Bích

by Nguyễn, Văn Bích.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

18. Việt Nam - WTO những cam kết liên quan đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn và doanh nghiệp Tài liệu hỏi - đáp phục vụ học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa X Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

by Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

19. Phát triển kinh tế vùng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Sách chuyên khảo chủ biên,Nguyễn Xuân Thu

by Nguyễn, Xuân Thu | Nguyễn Văn Phú.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

20. Văn Kiện Đảng Toàn Tập. Đảng Cộng Sản Việt Nam Tập 45, 1984

by Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: H Chính trị Quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha