Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 15 results. Subscribe to this search

|
1. Nài voi Phạm Đức Long

by Phạm, Đức Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

2. Xường Cài hoa dân tộc Mường Vương Anh ( Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu ); Tô ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Tục Ngữ, câu đố, trò chơi, trẻ em Mường Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Truyện dân gian dân tộc Mường.. Bùi Thiện ( Sưu tầm và biên soạn ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung ) Tập II Truyện thơ

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

5. Truyện dân gian dân tộc Mường. Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên soạn ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung ) Tập I Văn xuôi

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Văn hóa làng của người Banar K`Riêm Yang Danh;Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Yang, Danh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Lễ tang của người Raglai cực Nam Trung Bộ Hải Liên; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Hải, Liên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Nghề dệt vải của người Cơ- Ho Chil Ngọc Lý Hiển; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

by Ngọc, Lý Hiển.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Tạo Sông Ca Nàng Si Cáy ( Song ngữ Thái - Việt ) Lương Thị Đại ( Sưu tầm, biên dịch ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Dân ca Mường. Phần tiếng Việt Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên dịch );Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Dân ca Mường. Phần tiếng Mường Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên dịch ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Tế Trời, Đất, Tiên, Tổ, Mại nhà xe dân tộc Mường Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên dịch và giới thiệu ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Văn hóa Dân gian Mường Bùi Thiện ( Sưu tầm, biên dịch, giới thiệu ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Khắp thống đẳm: Khắp tiễn đưa đẵm của người Tày Hà Đình Tỵ ( Sưu tầm , biên dịch ); Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm nội dung )

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Mo trong đám tang dân tộc Giáy Lào Cai = Mo Cùa Hẹc Pú Giáy Lào Cai Sần Cháng; Tô Ngọc Thanh ( Chịu trách nhiệm Nội dung )

by Sần, Cháng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc 2010Other title: Mo Cù Hẹc Pú Giáy Lào Cai.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha