Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 9 results. Subscribe to this search

|
1. Cẩm nang pháp luật ngành kiểm lâm - lâm nghiệp Việt Nam Qúi Long - Kim Thư sưu tầm và hệ thống

by Việt Nam. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2009Other title: Cẩm nang pháp luật.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

2. Giải đáp một số vấn đề về chế độ tiền lương - bảo hiểm xã hội. Văn bản hướng dẫn điều chỉnh của nhà nước năm 2008 Bộ lao động - thương binh và xã hội; Qúi Long - Kim Thư sưu tầm và hệ thống hóa

by Bộ lao động- thương binh và xã hội | Bộ lao động - thương binh và xã hội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động- xã hội 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Hệ thống tiêu chuẩn - quy chuẩn kỹ thuật nghành Nông nghiệp và danh mục mới phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thú y được phép kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Quý Long, KimThư

by Bộ Giáo dục và Đào tạo | Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hóa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ngành Nông nghiệp Việt Nam Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quí Long, Kim Thư ( Sưu tầm và hệ thống hóa )

by Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh Nông nghiệp 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

5. 435 tình huống giải đáp dành cho ngành kiểm lâm - Các quy định mới về công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và quản lý lâm sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống

by Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | Quý Long | Kim Thư | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Tp. Hồ Chí Minh Nông nghiệp 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

6. Hướng dẫn chi tiết và thi hành Luật giáo dục - Quy định mới về trách nhiệm quản lý, đổi mới và phát triển của nhà nước đối với ngành giáo dục Quý Long, Kim Thư sưu tầm và hệ thống hóa

by Kim Thư | Quý Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động 2011Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Chính sách mới về quản lý và phát triển ngành nông nghiệp Quý Long, Kim Thư

by Quý, Long | Kim, Thư.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Tp. Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Nông nghiệp 2011Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Cẩm nang pháp luật về bảo vệ môi trường. Hướng dẫn chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, kiểm tra thực hiện chiến lược đề án bảo vệ môi trường và xác định thiệt hại, trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường. Quý Long

by Quý, Long | Kim, Thư.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động - Xã hội 2012Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước áp dụng năm 2011 Hướng dẫn chế độ lập dự toán, quản lý sử dụng kinh phí, quyết toán thu chi và phân cấp quản lý các nguồn thu dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp Quý Long, Kim Thư

by Quý, Long [Sưu tầm và hệ thống hóa] | Kim Thư.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Tài Chính 2011Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha