Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 29 results. Subscribe to this search

|
1. Kỹ thuật canh tác Nông lâm kết hợp Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Đức Tuấn

by Nguyễn, Ngọc Bình | Phạm, Đức Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2005Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Trồng cây nông nghiệp, dược liệu và đặc sản dưới tán rừng Nguyễn Ngọc Bình, Phạm Đức Tuấn

by Nguyễn, Ngọc Bình | Phạm, Đức Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (15).

3. Đánh giá tiềm năng sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình chủ biên.

by Đỗ, Đình Sâm | Nguyễn, Ngọc Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Đất rừng Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình

by Nguyễn, Ngọc Bình | Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

5. Đánh giá tiềm năng sản xuất đất lâm nghiệp Việt Nam Đỗ Đình Sâm, Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Đỗ, Đình Sâm | Nguyễn, Ngọc Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nôi Nông nghiệp 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (15).

6. Đất rừng Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình

by Nguyễn, Ngọc Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (9).

7. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương nghiên cứu lâm nghiệp Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương lao động học và lao động ngành lâm nghiệp Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương đất và dinh dưỡng Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương giáo dục và đào tạo lâm nghiệp ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương kinh tế lâm nghiệp và đầu tư Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Quản lý rừng bền vững Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)...[và những người khác]

by Nguyễn,Ngọc Bình | Trần văn Côn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương quản lý sâu bệnh hại rừng trồng Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)...[cùng những người khác]

by Nguyễn, Ngọc Bình | Hà, Công Tuấn | Đỗ, Thị Kha | Đoàn, Hoài Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương cải thiện giống và quản lý giống cây rừng ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ ven biển Nguyễn ngọc Bình

by Nguyễn,Ngọc Bình | Nguyễn ngọc Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [ knxb ] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương sản xuất nông lâm kết hợp ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)....[ cùng những người khác]

by Nguyễn, Ngọc Bình | Nguyễn, Viết Khoa | Trần, Ngọc Hải | Vũ, Văn Mễ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương quản lý lâm trường quốc doanh Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương môi trường nguồn nhân lực trong quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và khuyến lâm Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha