Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 36 results. Subscribe to this search

|
1. Văn bản pháp luật về đổi mới nâng cao công tác quản lý và hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thông tin- truyền thông

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính tri Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

2. Luật ngân sách nhà nước

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

3. Luật khoa học và công nghệ và một số văn bản hướng dẫn thi hành

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Other title: Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành từ tháng 01-2007 đến tháng 12-2007 điều chỉnh nhiều mặt trong hoạt động mặt trong hoạt động về khoa học-công nghệ....Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

4. Quy định về chứng minh nhân dân và hộ chiếu

by Việt Nam(CHXHCN).

Edition: Tái bản có bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

5. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

by Việt Nam(CHXHCN) | Đảng Cộng sản Việt nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

6. Luật bình đẳng giới và văn bản hướng dẫn thi hành Việt Nam(CHXHCN)- Quốc hội. Khóa XI. Kỳ họp (10)

by Việt nam.Quốc hội | Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam- Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 2009Other title: Văn bản hướng dẫn thi hành luật.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

7. Những quy định pháp luật về hợp đồng Nguyễn Nam Trung, Lê Hải Anh sưu tầm và tuyển chọn

by Việt Nam(CHXHCN) | Lê, Hải Anh | Nguyễn, Nam Trung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Lao động 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng hình sự

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

9. Luật nghĩa vụ quân sự

by Việt Nam(CHXHCN).

Edition: Tái bản có sửa đổi, bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

10. Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

11. Luật quốc tịch Việt Nam và văn bản hướng dẫn thi hành

by Việt Nam(CHXHCN).

Edition: In lần thứ hai có bổ sungMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

12. Luật hôn nhân và gia đình

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

13. Pháp lệnh chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1998Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

14. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đất đai

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

15. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật báo chí

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

16. Pháp lệnh thư viện

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

17. Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

18. Pháp lệnh sửa đổi một số điều của pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

19. Luật ngân sách nhà nước

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

20. Luật hôn nhân và gia đình

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1987Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha