Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 217 results. Subscribe to this search

|
141. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương lao động học và lao động ngành lâm nghiệp Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

142. Bài giảng lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản Dùng cho ngành lâm nghiệp Lê Xuân Tình, Hoàng Thúc Đệ, Trần Ngọc Thiệp Tập 2

by Lê, Xuân Tình | Hoàng, Thúc Đệ | Trần, Ngọc Thiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (9).

143. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương đất và dinh dưỡng Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

144. Công nghệ xẻ mộc Dùng cho sinh viên ngành chế biến lâm sản Trần Ngọc Thiệp, Võ Thành Minh, Đặng Đình Bôi Tập 2

by Trần, Ngọc Thiệp | Võ, Thành Minh | Đặng, Đình Bôi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

145. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

146. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương giáo dục và đào tạo lâm nghiệp ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

147. Bài giảng lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản Dùng cho ngành lâm nghiệp Lê Xuân Tình, Hoàng Thúc Đệ, Trần Ngọc Thiệp Tập 1

by Lê, Xuân Tình | Hoàng, Thúc Đệ | Trần, Ngọc Thiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

148. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương kinh tế lâm nghiệp và đầu tư Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

149. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương công nghiệp chế biến gỗ ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

150. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương quản lý sâu bệnh hại rừng trồng Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)...[cùng những người khác]

by Nguyễn, Ngọc Bình | Hà, Công Tuấn | Đỗ, Thị Kha | Đoàn, Hoài Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

151. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương cải thiện giống và quản lý giống cây rừng ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

152. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng phòng hộ ven biển Nguyễn ngọc Bình

by Nguyễn,Ngọc Bình | Nguyễn ngọc Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [ knxb ] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

153. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương sản xuất nông lâm kết hợp ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)....[ cùng những người khác]

by Nguyễn, Ngọc Bình | Nguyễn, Viết Khoa | Trần, Ngọc Hải | Vũ, Văn Mễ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

154. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương quản lý lâm trường quốc doanh Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

155. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương môi trường nguồn nhân lực trong quản lý, sử dụng tài nguyên rừng và khuyến lâm Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

156. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương lâm sản ngoài gỗ Nguyến Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

157. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương công tác điều tra rừng ở Việt Nam Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)

by Nguyễn, Ngọc Bình | Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

158. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương khai thác và vận chuyển lâm sản Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên).....[cùng những người khác]

by Nguyễn, Ngọc Bình | Chu, Đình Quang | Cao, Chí Công | Bùi, Hữu Ái.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

159. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương hấp thụ các bon Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên)....[cùng những người khác]

by Nguyễn, Ngọc Bình | Phan, Minh Sang | Lưu, Cảnh Trung.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

160. Cẩm nang ngành lâm nghiệp Chương chứng chỉ rừng Nguyễn Ngọc Bình (chủ biên).....[cùng những người khác]

by Nguyễn, Ngọc Bình | Phạm, Hoài Đức | Lê, Công Uẩn | Phạm, Minh Thoa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 2006Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha