Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 217 results. Subscribe to this search

|
181. Nội dung và phương pháp quy hoạch nông nghiệp Trần Văn Đỉnh

by Trần, Văn Đỉnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Nông nghiệp [knxb]Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

182. Hợp tác hóa trong nông nghiệp Tạp chí nghiên cứu kinh tế Tình hình và kinh nghiệm nước ngoài

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [knxb] 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

183. Kinh tế nông nghiệp Tập 2

by Kinh tế học nông nghiệp xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội [knxb] 1974Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

184. Nông nghiệp- nông thôn nông dân trên thế giới Kinh ngiệm- vấn đề- giải pháp (Sưu tập chuyên đề)

by Ủy Ban Khoa học xã hội Việt Nam Viện thông tin khoa học xã hội | Viện thông tin khoa học xã hội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [Knxb] 1990Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

185. Tái sản xuất mỡ rộng trong hợp tác xã sản xuất nông nghiệp

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn [Knxb]Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

186. Sâu bệnh và cây trồng Đường Hồng Dật

by Đường, Hồng Dật.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Knxb] Nông thôn 1975Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

187. Kiễm dịch thực vật thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3937- 84

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [Knxb] 1984Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

188. Kiễm dịch thực vật: Phương pháp lấy mẫu Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4731- 89

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [Knxb] 1984Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

189. Sâu bệnh đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Knxb] [Knxb] 1975Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

190. Chiến lược phát triển giao thông chuyển đổi, cải cách, và quản lý bền vững

by Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Knxb] 2006Other title: Việt Nam- Những thách thứ đối với cơ sở hạ tầng.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

191. Chiến lược phát triển nghành điện quản lý tăng trưởng và cải cánh

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Knxb] Ngân hàng thế giới tại Việt nam 2006Other title: Việt Nam- Những thức đối với cơ sở hạ tầng.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

192. Thiết kề đánh giá công tác sinh viên Tất Tiểu Bình

by Tất, Tiểu Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Knxb] Đại học trung sơn 2003Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

193. Chiến lược cấp nước và vệ sinh xây dựng một nền móng bền vững Camellia Staykova(EWDWS). Bill Kingdom(EASUR)

by Staykova, Camellia( EWDWS) | Kingdo, Bill(EASUR).

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Knxb] Ngân hàng thế giới tại Việt Nam 2006Other title: Việt nam những thách thức đối với cơ sở hạ tầng.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

194. Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế cho nghành nông nghiệp và phát triển nông thôn(Scardsii)

by Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội [Knxb] 2004Other title: Lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế của nghành nông nghiệp Việt Nam.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

195. Nghệ thuật ở hoa kỳ Arts in america

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Knxb] Nxb trẻ 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

196. Một số kết quả nghiên cứu khoa học 2000-2004

by Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn-Trường đại học nông nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội [knxb] 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

197. Hành lang chuyển tiền Canada- Việt Nam Raul Hernandez- Coss

by Coss, Raul Henandez | Ngân hàng thế giới.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Knxb] Văn hóa thông tin 2005Other title: Những bài học của quá trình chuyển đổi từ các hình thức không chính thức sang chính thức.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

198. Cơ sở đánh giá giáo dục hiện đại Ngô Cương

by Ngô, Cương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Knxb] Học Lâm 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

199. Cẩm nang sở hữu trí tuệ

by Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Knxb] Văn hóa thông tin 2005Other title: Chính sách, pháp luật và áp dụng.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

200. Đổi mới phương pháp dạy học trong ngành đào tạo theo học chế tín chỉ xây dưng hệ thống thông tin quản lý đào tạo Hội thảo khoa học lần 2- Năm 2007

by Ban liên lạc các trường đại học cao đẳng Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hải Phòng [Knxb] 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha