Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 43 results. Subscribe to this search

|
1. Các văn bản pháp quy liên quan đến chính sách hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước cách mạng tháng 8/1945 cải thiện nhà ở Việt Nam. Bộ xây dựng. Cục quản lý nhà nước

by Việt Nam. Bộ xây dựng. Cục quản lý nhà nước.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (8).

2. Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

3. Các văn bản pháp quy về an toàn và vệ sinh lao động Việt Nam. Bộ xây dựng

by Việt Nam. Bộ xây dựng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1997Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

4. Các văn bản hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

5. Văn bản hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

6. Văn bản hướng dẫn thực hiện giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 - 07 - 1991

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

7. Văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng mới và quản lý sử dụng trụ sở làm việc - nhà nghỉ - nhà khách của các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

8. Văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ hưu trí và bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên trong các doanh nghiệp

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nxb. Xây dựng 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

9. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập IV.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

10. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập V.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

11. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập VII.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

12. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập VIII

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

13. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập IX

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

14. Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng -Nhà ở đất ở, đất đai xây dựng - Kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - Quản lý doanh nghiệp và kinh tế tài chính xây dựng. Tập X

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

15. Công nghệ xử lý nước thải đô thị André Lamouchie; Tạ Thành Liêm biên dịch; Trịnh Xuân Lai hiệu đính.

by Lamouchie, André | Tạ, Thành Liêm | Trịnh, Xuân Lai.

Edition: Tái bảnMaterial type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2008Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

16. Hướng dẫn đồ án nền và móng Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Hữu Kháng

by Nguyễn, Văn Quảng | Nguyễn, Hữu Kháng | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

17. Sổ tay chọn máy thi công xây dựng Nguyễn Tiến Thu

by Nguyễn, Tiến Thu | Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1994Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

18. Tự học thiết kế trên AUTOCAD R.12 trong xây dựng Nguyễn Bích Diệp

by Nguyễn, Bích Diệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: TP.Hồ Chí Minh Nhà xuất bản Xây dựng 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Từ điển Việt - Anh - Pháp kiến trúc và xây dựng. Đoàn Định Kiến

by Đoàn, Định Kiến | Đoàn, Như Kim.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

20. Từ điển Kỹ thuật điện Anh - Việt

Material type: book Book; Format: print Publisher: Thành phố Hồ Chí Minh Xây dựng 1999Other title: Dictionary of Electrical engineering english vietnamese.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha