Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 11 results. Subscribe to this search

|
1. Giáo trình gỗ Hồ Xuân Các...[và những người khác]

by Hồ, Xuân Các | Lê, Xuân Tình | Phan, Đức Thuội | Phạm, Văn Kháng | Trường đại học lâm nghiệp. Bộ môn công nghiệp chế biến gỗ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông Nghiệp 1976Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Khoa học gỗ Giáo trình Đại học Lâm nghiệp Lê Xuân Tình.

by Lê, Xuân Tình | Trường Đại học Lâm nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội. Nông nghiệp 1998Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

3. Lâm sản và bảo quản lâm sản Dùng cho sinh viên ngành chế biến lâm sản Lê Xuân Tình, Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Xuân Khu Tập 1

by Lê, Xuân Tình | Nguyễn, Đình Hưng | Nguyễn, Xuân Khu | Trường Đại học Lâm nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trường Đại học Lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (26).

4. Lâm sản và bảo quản lâm sản . Dùng cho sinh viên ngành chế biến lâm sản Lê Xuân Tình, Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Xuân Khu Tập 2

by Lê, Xuân Tình | Nguyễn, Đình Hưng | Nguyễn, Xuân Khu | Trường Đại học Lâm nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trường Đại học Lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (26).

5. Bài giảng lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản . Dùng cho ngành lâm nghiệp Lê Xuân Tình, Hoàng Thúc Đệ, Trần Ngọc Thiệp Tập 1

by Lê, Xuân Tình | Hoàng, Thúc Đệ | Trần, Ngọc Thiệp | Trường Đại học Lâm nghiệp.

Source: Bài giảng lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản .Source: Bài giảng lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản .Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trường Đại học Lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (23).

6. Bài giảng lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản . Dùng cho ngành lâm nghiệp Lê Xuân Tình, Hoàng Thúc Đệ, Trần Ngọc Thiệp Tập 2

by Lê, Xuân Tình | Hoàng, Thúc Đệ | Trần, Ngọc Thiệp | Trường Đại học Lâm nghiệp.

Source: Bài giảng lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản .Source: Bài giảng lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản .Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trường Đại học Lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (26).

7. Lâm sản và bảo quản lâm sản Dùng cho sinh viên ngành chế biến lâm sản Lê Xuân Tình Tập 2

by Lê, Xuân Tình | Nguyễn ,Đình Hưng | Nguyễn, Xuân Khu | Trường Đại Học Lâm Nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

8. Lâm sản và bảo quản lâm sản Dùng cho sinh viên ngành chế biến Lâm sản Lê Xuân Tình, Nguyễn Đình Hưng, Nguyễn Xuân Khu Tập 1

by Lê, Xuân Tình | Nguyễn, Đình Hưng | Nguyễn, Xuân Khu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học Lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

9. Khoa học gỗ Giáo trình Đại học Lâm nghiệp Lê Xuân Tình

by Lê, Xuân Tình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1998Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

10. Bài giảng lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản Dùng cho ngành lâm nghiệp Lê Xuân Tình, Hoàng Thúc Đệ, Trần Ngọc Thiệp Tập 2

by Lê, Xuân Tình | Hoàng, Thúc Đệ | Trần, Ngọc Thiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (9).

11. Bài giảng lâm sản và công nghệ chế biến lâm sản Dùng cho ngành lâm nghiệp Lê Xuân Tình, Hoàng Thúc Đệ, Trần Ngọc Thiệp Tập 1

by Lê, Xuân Tình | Hoàng, Thúc Đệ | Trần, Ngọc Thiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: [Hà Nội] [knxb] 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha