Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 52 results. Subscribe to this search

|
1. Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán và văn bản hướng dẫn thi hành

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

2. Nghị định của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thi hành

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

3. Nghị định số 172/ 1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Giao thông vận tải 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

4. Nghị định của Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

5. Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số danh mục hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chụi thuế giá trị gia tăng và thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ.

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

6. Các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

7. Các văn bản hướng dẫn thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

8. Văn bản hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

9. Văn bản hướng dẫn thực hiện giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 - 07 - 1991

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

10. Văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng mới và quản lý sử dụng trụ sở làm việc - nhà nghỉ - nhà khách của các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Xây dựng 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

11. Hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện các chế độ ưu đãi và bảo hiểm xã hội

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: [knxb] Thống kê 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

12. Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 1999Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

13. Những quy định pháp luật về tuyển lao động và hợp đồng lao động

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

14. Quy định của nhà nước về chế độ làm việc 40 giờ trong một tuần

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (15).

15. Các văn bản pháp luật về chính sách hỗ trợ đối với người nghèo và bảo trợ, cứu trợ xã hội (Sách tham khảo)

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

16. Văn bản pháp luật về quản lý học sinh sinh viên

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

17. Các quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và các văn bản liên quan

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Công an nhân dân 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

18. Các quy định pháp luật về dân chủ ở cơ sở

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2001Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

19. Các quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị quốc gia 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

20. Các quy định pháp luật về kế toán - thống kê

by Việt Nam (CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 2000Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha