Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 65 results. Subscribe to this search

|
1. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp vùng đồng bằng huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2003 - 2008 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học đất (Quản lý đất đai): 60.62.15. Kiều Như Hiền

by Kiều, Như Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

2. Đánh giá quá trình chuyển dịch đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh giai đoạn 2000-2010 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.62.16 Lê Văn Mạnh

by Lê, Văn Mạnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

3. Đánh giá và đề xuất các loại hình sử dụng đất nông nghiệp đạt hiệu quả cao trên vùng đất cát ven biển huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai : 60.62.16 Trần Thị Ngọc Trâm

by Trần, Thị Ngọc Trâm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp sử dụng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững tại huyện Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành khoa học đất : 60.62.16 Võ Thị Quỳnh Trang

by Võ, Thị Quỳnh Trang.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất của các mô hình sản xuất trang trại tại huyện Phù Cát - tỉnh Bình Định Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học đất (Quản lý đất đai) : 60.62.15 Trương Quang Hiển

by Trương, Quang Hiển.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

6. Ảnh hưởng của chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp đến sinh kế người dân tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành quản lý đất đai: 60.62.16. Ngô Hữu Hoạnh

by Ngô, Hữu Hoạnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2010Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2010. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

7. Đánh giá đất đai phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Khoa học đất (Quản lý đất đai) : 60.62.15 Lê Quốc Bảo

by Lê, Quốc Bảo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2009Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp -- Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế, 2009. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

8. Thực hành môn khoa học đất Ngành Trồng trọt: Bài giảng

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 1995Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

9. Môn khoa học đất Ngành Trồng trọt: Bài giảng Hoàng Văn Công, Lê Thanh Bồn; Trần Đức Dục hiệu đính

by Hoàng, Văn Công | Trần, Đức Dục [Hiệu đính] | Lê, Thanh Bồn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 1995Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (18).

10. Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 1993Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

11. Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và hướng dẫn thi hành

by Việt Nam(CHXHCN).

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Chính trị Quốc gia 1994Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

12. Nghiên cứu tác động của quá trình đô thị hóa đến đất sản xuất nông nghiệp tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2005 - 2011 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên nghành Quản lí Đất đai: 60.85.01.03 Trần Quang Hòa

by Trần, Quang Hòa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Đánh giá những tác động của quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Hới giai đoạn 2005 - 2012 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Nhật Mỹ

by Nguyễn, Nhật Mỹ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Đánh giá tiềm năng phát triển vùng trồng cây cao su trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Xuân Trà Ly

by Nguyễn, Xuân Trà Ly.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Nghiên cứu sử dụng đất nông nghiệp bền vững tại xã Hương Bình, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Hoàng Thế Tiến

by Hoàng, Thế Tiến.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp sau thực hiện công tác "dồn điền đổi thửa" tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Lưu Đức Ngọc

by Lưu, Đức Ngọc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Lương Thị Như Phát

by Lương, Thị Như Phát.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

18. Nghiên cứu thực tiễn công tác dồn điền đổi thửa và đề xuất giải pháp nhằm xây dựng nông thôn mới tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Thụy Đoan

by Nguyễn, Thụy Đoan.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Nghiên cứu tác động của một số chính sách đất đai đến việc sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Phan Ngọc Hân

by Phan, Ngọc Hân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Tác động của quá trình đô thị hóa đến số lượng và chất lượng đất trồng lúa tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Quản lý đất đai: 60.85.01.03. Nguyễn Thị Hồng Nhớ

by Nguyễn, Thị Hồng Nhớ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha