Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 224 results. Subscribe to this search

|
181. Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm . Hội Chăn nuôi Việt Nam. Tập 3 Cẩm nang chăn nuôi gia súc ăn cỏ

by Hội Chăn nuôi Việt Nam | Nguyễn, Văn Thưởng.

Edition: Tái bản lần 2Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

182. Cẩm nang chăn nuôi gia súc - gia cầm . Hội Chăn nuôi Việt Nam Tập 2

by Hội Chăn nuôi Việt Nam | Hội chăn nuôi Việt Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2002Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (11).

183. Bệnh sinh sản gia súc Nguyễn Hữu Ninh, Bạch Đăng Phong

by Nguyễn, Hữu Ninh | Bạch, Đăng Phong.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1986Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (10).

184. Chọn giống và nhân giống gia súc Trần Đình Miên, Vũ Kính Trực

by Trần, Đình Miên | Vũ, Kính Trực.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn 1966Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

185. Cơ sở miễn dịch học V.V.Nhiconxki; Phạm Quân (dịch)

by Nhiconxki, V.V | Pham. Quân [Dịch].

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông thôn 1971Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (3).

186. Tuyển tập các bài báo khoa học 2002 - 2012

by Trường Đại học Nông Lâm Huế Khoa Chăn nuôi thú y - Bộ môn chăn nuôi chuyên khoa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Đại học Huế 2012Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

187. Đa dạng các giống vật nuôi và lợn cỏ miền núi Trung Trung Bộ Sách chuyên khảo Nguyễn Đức Hưng

by Nguyễn, Đức Hưng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2013Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (20).

188. Hướng dẫn tổ chức và quản lý câu lạc bộ nông dân cùng sở thích Thái Thị Minh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt

by Thái, Thị Minh | Nguyễn Thị Minh Nguyệt.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông Nghiệp 2007Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

189. Tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn gia súc Preston, T.R

by Preston, T.R | Đào, Văn Huyên.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

190. Giáo trình dinh dưỡng vật nuôi Lê Đức Ngoan, Dư Thanh Hằng Lê, Đức Ngoan

by Lê, Đức Ngoan | Dư, Thanh Hằng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế NXB Đại học Huế 2014Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (30).

191. Giáo trình chăn nuôi cơ bản Nguyễn Kim Đường, Hoàng Thị Mai

by Nguyễn, Kim Đường | Hoàng, Thị Mai.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Vinh NXB Đại học Vinh 2013Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

192. Di truyền học hóa sinh - sinh lý ứng dụng trong công tác giống gia súc ở Việt Nam

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà nội Khoa học và kỹ thuật 1985Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

193. Sản xuất và sử dụng thức ăn hỗn hợp cho gia súc N.I. Đenixov

by Đenixov, N.I.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Khoa học và kỹ thuật 1971Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

194. Cost benefits of food animal health John B. Kaneene, Edward C. Mather

by Kaneene, John B | Mather, Edward C.

Material type: book Book; Format: print Publisher: United States of America 2000Title translated: Những thuận lợi thu được từ thức ăn gia súc.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

195. Trails and trials in livestock research E. R. Orskov

by Orskov, E. R.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Indonesia Andi Offset 2002Title translated: Thử nghiệm trong nghiên cứu vật nuôi.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

196. An introduction to practical animal breeding D. C. Dalton

by Dalton, D. C.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Great Britain Granada Title translated: Nhập môn thực hành động vật.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

197. Treating straw for animal feeding

Material type: book Book; Format: print Publisher: Rome Food and Agriculture Organization of The United Nations 1978Title translated: Xử lý rơm rạ làm thức ăn cho gia súc.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

198. Hormone Therapy in Mares Dean P. Neely

by Neely, Dean P.

Material type: book Book; Format: print Publisher: 1990Title translated: ĐIều trị hocmon ở ngựa.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

199. Diseases of cattle M. G, Fincher, ...[et al.]

by Fincher, M. G | Gibbons, W. J | Mayer, Karl | Park, S. E.

Material type: book Book; Format: print Publisher: United States of America 2002Title translated: Bệnh gia súc.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

200. Diseases of cattle Fiixciier ,M. G

by Fiixciier, M. G.

Material type: book Book; Format: print Publisher: 1956Title translated: Bệnh của gia súc.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha