Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 17 results. Subscribe to this search

|
1. Niên giám thống kê 2000

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Cục thống kê Thừa Thiên Huế 2001Other title: Statistical Year Book 2000..Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

2. Niên giám thống kê 2001

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Cục thống kê Thừa Thiên Huế 2002Other title: Statistical Year Book 2001.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

3. Niên giám thống kê 2001

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 2002Other title: Statistical Year Book 2001.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

4. Niên giám thống kê 2002

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 2003Other title: Statistical Year Book 2002.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

5. Niên giám thống kê 2003

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 2004Other title: Statistical Year Book 2003.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

6. Niên giám thống kê 2004

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 2005Other title: Statistical Year Book 2004.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

7. Niên giám thống kê 2004

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Cục thống kê Thừa Thiên Huế 2005Other title: Statistical Year Book 2004.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

8. Niên giám thống kê 1995 Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

by Cục Thống kê Thừa Thiên Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Cục thống kê Thừa Thiên Huế 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

9. Số liệu khí tượng thủy văn Việt Nam. Chương trình tiến bộ Khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước 42 A. Tập 3: Số liệu khí tượng thủy văn biển

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

10. Số liệu khí tượng thủy văn Việt Nam. Chương trình tiến bộ Khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước 42 A. Tập 2: Số liệu thủy văn

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

11. Số liệu khí tượng thủy văn Việt Nam. Chương trình tiến bộ Khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước 42 A. Tập 1: Số liệu khí hậu

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

12. Niên giám thống kê 2003

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế In thống kê và sản xuất bao bì 2004Other title: Statistical Year Book 2003.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Niên giám thống kê 2002

by Cục thống kê Thừa Thiên Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế In thống kê và sản xuất bao bì 2003Other title: Statistical Year Book 2002.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Niên giám thống kê 2003

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Other title: Statistical Year Book 2003.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Tư liệu kinh tế - xã hội 64 tỉnh và thành phố

by Tổng cục thống kê.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 2005Other title: Socio - economic statistical data of 64 provinces and cities.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Niên giám thống kê 2007

by Cục thống kê Thừa Thiên Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Other title: Statistical Year Book 2008.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Niên giám thống kê 2006

by Cục thống kê Thừa Thiên Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2007Other title: Statistical Year Book 2006.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha