Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 24 results. Subscribe to this search

|
1. Bài giảng khí tượng thủy văn rừng Dùng cho sinh viên ngành lâm nghiệp Vương văn Quỳnh, Trần Tuyết Hằng

by Vương, Văn Quỳnh | Trần, Tuyết Hằng | Trường Đại học Lâm nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trường Đại học Lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (26).

2. Đặc điểm khí hậu - thủy văn tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

by Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Nhà xuất bản Thuận Hóa 2004Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

3. Số liệu khí tượng thủy văn Việt Nam. Nguyễn Trọng Hiệu ...[và những người khác] Tập 1 Số liệu khí hậu

by Nguyễn, Trọng Hiệu | Nông, Thị Lộc | Nguyễn, Đức Ngữ | Nguyễn, Hữu Tài.

Material type: book Book; Format: print Publisher: H. [Knxb] 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

4. Số liệu khí tượng thủy văn Việt Nam. Nguyễn Ngọc Thụy ...[và những người khác] Tập 3 Số liệu khí tượng thủy văn biển

by Nguyễn, Ngọc Thụy | Lê, Đức Tố | Nguyễn, Doãn Toàn | Nguyễn, Thế Tưởng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: H. [Knxb] 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

5. Niên giám thống kê 2000

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Cục thống kê Thừa Thiên Huế 2001Other title: Statistical Year Book 2000..Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

6. Niên giám thống kê 2001

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Cục thống kê Thừa Thiên Huế 2002Other title: Statistical Year Book 2001.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

7. Niên giám thống kê 2001

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 2002Other title: Statistical Year Book 2001.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

8. Niên giám thống kê 2002

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 2003Other title: Statistical Year Book 2002.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

9. Niên giám thống kê 2003

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 2004Other title: Statistical Year Book 2003.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (4).

10. Niên giám thống kê 2004

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Thống kê 2005Other title: Statistical Year Book 2004.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (5).

11. Niên giám thống kê 2004

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Cục thống kê Thừa Thiên Huế 2005Other title: Statistical Year Book 2004.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (2).

12. Niên giám thống kê 1995 Cục Thống kê Thừa Thiên Huế

by Cục Thống kê Thừa Thiên Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế Cục thống kê Thừa Thiên Huế 1996Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

13. Số liệu khí tượng thủy văn Việt Nam. Chương trình tiến bộ Khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước 42 A. Tập 3: Số liệu khí tượng thủy văn biển

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

14. Số liệu khí tượng thủy văn Việt Nam. Chương trình tiến bộ Khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước 42 A. Tập 2: Số liệu thủy văn

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

15. Số liệu khí tượng thủy văn Việt Nam. Chương trình tiến bộ Khoa học kỹ thuật cấp Nhà nước 42 A. Tập 1: Số liệu khí hậu

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 1989Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

16. Niên giám thống kê 2003

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế In thống kê và sản xuất bao bì 2004Other title: Statistical Year Book 2003.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

17. Khí tượng thủy văn rừng Dùng cho sinh viên nghàng lâm nghiệp Vương Văn Quỳnh

by Vương, Văn Quỳnh | Trần,Tuyết Hằng | Trường Đại Học Lâm Nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Đại học lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

18. Niên giám thống kê 2002

by Cục thống kê Thừa Thiên Huế.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế In thống kê và sản xuất bao bì 2003Other title: Statistical Year Book 2002.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

19. Niên giám thống kê 2003

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2004Other title: Statistical Year Book 2003.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

20. Tư liệu kinh tế - xã hội 64 tỉnh và thành phố

by Tổng cục thống kê.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội 2005Other title: Socio - economic statistical data of 64 provinces and cities.Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha