Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 267 results. Subscribe to this search

|
101. Nghiên cứu cấu trúc và sinh khối rừng keo lá tràm (Acacia auriculiforms A.Cunn. Ex Benth) trên các tiểu vùng sinh thái tại tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Phạm Xuân Thành

by Phạm, Xuân Thành.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

102. Đánh giá thực trạng quản lý tài nguyên rừng đến sinh kế của người dân xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Trương Trịnh Nguyễn

by Trương, Trịnh Nguyễn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

103. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý bảo vệ rừng và lâm sản tại tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01 Đoàn Văn Ngãi

by Đoàn, Văn Ngãi.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

104. Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp bền vững sau khi triển khai nghị định 200 của Chính phủ tại chi nhánh lâm trường Bố Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Trần Quang Thông

by Trần, Quang Thông.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

105. Đánh giá tiềm năng và đề xuất giải pháp thực hiện Redd+ tại tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Văn Hợp

by Nguyễn, Văn Hợp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

106. Đánh giá tình hình giao đất và hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao của các xã vùng đệm vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Lưu Hồng Ánh

by Lưu, Hồng Ánh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

107. Nghiên cứu kiến thức bản địa trong việc khai thác và sử dụng tài nguyên rừng của người dân miền núi huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Hữu Hán

by Nguyễn, Hữu Hán.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

108. Đánh giá thực trạng và thử nghiệm nhân giống một số cây lâm sản ngoài gỗ tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học:60.62.02.01. Trần Công Định

by Trần, Công Định.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

109. Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng loài keo lá liềm (Acacia crassicarpa A.Cunn.ex Benth) trên vùng đất cát ven biển huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Trương Minh Quảng

by Trương, Minh Quảng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

110. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến tái sinh loài cây trám trắng (Canarium Album (Lour.) Raeusch) tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Phùng Trung Chính

by Phùng, Trung Chính | Tái sinh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

111. Điều tra hiện trạng và đề xuất giải pháp phục hồi rừng ngập mặn tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp, chuyên ngành: lâm nghiệp: 60.62.02.01 Nguyễn Đình Hoan

by Nguyễn, Đình Hoan.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

112. Đánh giá xung đột về chia sẽ lợi ích trong quản lý rừng và đề xuất giải pháp quản lý rừng thích hợp ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Văn Duẫn

by Nguyễn, Văn Duẫn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

113. Nghiên cứu các nhân tố sinh thái ảnh hưởng đến phân bố, tái sinh tự nhiên của loài Huỷnh (Tarrietia Javanica Blume) phục vụ công tác phục hồi rừng tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Phan Thanh Long

by Phan, Thanh Long.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

114. Nghiên cứu thực trạng và các giải pháp quản lý đối với việc gây nuôi các loài động vật hoang dã ở địa bàn tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Lê Anh Tuấn

by Lê, Anh Tuấn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

115. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các mô hình kinh tế trang trại vùng gò đồi huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.85.01.03 Lê Thanh Hải

by Lê, Thanh Hải.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

116. Đánh giá tính đa dạng sinh học và đề xuất một số giải pháp quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ khe nước trong - huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Trần Thị Phương Thảo

by Trần, Thị Phương Thảo.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

117. Đánh giá sinh trưởng và khả hấp thụ carbon của rừng keo tai tượng (Acacia mangium wild) tại huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Mai Văn Hòa

by Mai, Văn Hòa.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

118. Thực trạng và giải pháp quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp góp phần hoàn thiện phương án quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2020 huyện Quảng Trạch, tinh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thái Sơn

by Nguyễn, Thái Sơn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

119. Đánh giá hiện trạng phân bố và đề xuất giải pháp bảo tồn nhóm thực vật nguy cấp và quý hiếm ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Cao Thế Anh

by Cao, Thế Anh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

120. Đánh giá thực trạng sinh kế hộ và sự tác động của người dân vào tài nguyên rừng tại xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Viết Hùng

by Nguyễn, Viết Hùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha