Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 267 results. Subscribe to this search

|
161. Nghiên cứu tập quán và kiến thức bản địa trong việc quản lý, bảo vệ và khai thác tài nguyên rừng của cộng đồng người Ma Coong tại tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thành Nam

by Nguyễn, Thành Nam.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

162. Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển một số loài cây lâm sản ngoài gỗ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Văn Nhật Huy

by Nguyễn, Văn Nhật Huy.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

163. Nghiên cứu kiến thức bản địa của người Bru Vân Kiều trong sử dụng và quản lý tài nguyên rừng ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Võ Khánh Minh

by Võ, Khánh Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

164. Nghiên cứu chọn dòng Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) thích hợp trồng trên vùng đất cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Hoàng Minh Hiếu

by Hoàng, Minh Hiếu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

165. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý, phát triển hệ thống cây xanh dô thị Thành Phố Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Đặng Ngọc Quý

by Đặng, Ngọc Quý.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2015. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

166. Ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng tại Vườn quốc gia Chư Mom Ray, tỉnh Kon Tum Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Bùi Hành Quân

by Bùi, Hành Quân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học nông lâm - Đại học Huế; 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

167. Đánh giá hiện trạng, tiềm năng phát triển khu du lịch sinh thái Măng Đen huyện Konplong, tỉnh Kon Tum. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Trần Ngọc Trường Thịnh

by Trần, Ngọc Trường Thịnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học nông lâm - Đại học Huế; 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

168. Nghiên cứu tuyển chọn loài keo (Acacia) thích hợp trồng rừng tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Hữu Ngọc

by Nguyễn, Hữu Ngọc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học nông lâm - Đại học Huế; 2014. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

169. Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển cây cao su tại tỉnh Champasak nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Văn Ky

by Nguyễn, Văn Ky.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2015Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế; 2015. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

170. Nghiên cứu cấu trúc tầng cây gỗ và đặc điểm tái sinh tự nhiên của một số trạng thái rừng thứ sinh trong lâm phận ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Võ Hùng Nhân

by Võ, Hùng Nhân.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2014Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2014 Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

171. Nghiên cứu hiện trạng và giải pháp quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Thanh Lý

by Nguyễn, Thanh Lý.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp- - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

172. Nghiên cứu sinh trưởng và khả năng phòng hộ của rừng trồng phi lao (Casuarina Equisetifolia) ở vùng đất cát ven biển tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Lê Trung Hiền

by Lê, Trung Hiền.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp- - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

173. Tích hợp tư liêu viễn thám và GIS để giám sát biến động hiện trạng rừng tại khu bản tồn thiên nhiên an toàn, huyện An Lão, tỉnh Bình Định. Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Xuân Vũ

by Nguyễn, Xuân Vũ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp- - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

174. Nghiên cứu cấu trúc và tìm hiểu đặc điểm lâm học trạng thái rừng trung bình và rừng nghèo tại khu bảo tồn thiên nhiên kẽ Gỗ, Hà Tĩnh. Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn, Văn Linh

by Nguyễn, Văn Linh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp- - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

175. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc lâm phần và tái sinh tự nhiên loài trám trắng (Canarium lour. raeusch) tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Đình Trường

by Nguyễn, Đình Trường.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp- - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

176. Đánh giá tác động và đề xuất giải pháp quản lý các hoạt động du lịch sinh thái tại vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Đặng Thị Thu Hoài

by Đặng, Thị Thu Hoài.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp- - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

177. Nghiên cứu hiện trạng gây trồng và kỹ thuật nhân giống sinh dưỡng loài cây Bời lời đỏ (Machilus odoratissima Nees) tại tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Trần Đăng

by Trần, Đăng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp- - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

178. Nghiên cứu đặc điểm phục hồi rừng tự nhiên và đề xuất một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Khánh Đức

by Nguyễn, Khánh Đức.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp- - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

179. Đánh giá hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp bảo tồn loài Vọoc gáy trắng (Trachypithecuc hatinhensis Dao, 1970) tại huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Nguyễn Linh

by Nguyễn, Linh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp- - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

180. Nghiên cứu hiện trạng và đánh giá các mô hình trồng cây dược liệu tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quàng Bình Luận văn thạc sĩ Khoa học lâm nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.02.01 Trần Thị Hải Yến

by Trần, Thị Hải Yến.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2016Dissertation note: Luận văn thạc sĩ Khoa học Lâm nghiệp- - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2016. Online access: Click here to access online Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha