Thư viện trường Đại học Nông Lâm Huế

Your search returned 267 results. Subscribe to this search

|
61. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh rừng tự nhiên tại xã Hương Lộc, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Phan Thanh Liêm

by Phan, Thanh Liêm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

62. Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp phục hồi, phát triển cây dừa nước (Nypa fruticans Wurmb) tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Từ Đức Thọ

by Từ, Đức Thọ.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

63. Nghiên cứu hiện trạng tổ chức phòng cháy chữa cháy rừng và các đặc trưng của vật liệu cháy làm cơ sở đề xuất một số giải pháp quản lý cháy rừng tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Nguyễn Phương Văn

by Nguyễn, Phương Văn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

64. Nghiên cứu đặc điểm khu hệ song mây và các giải pháp bảo tồn, phát triển các loài mây ở khu Bảo tồn thiên nhiên sông Thanh, tỉnh Quảng Nam Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Trần Văn Thu

by Trần, Văn Thu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

65. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp quản lý sử dụng rừng sau quy hoạch 3 laoij rừng huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Đồng Sĩ Quý

by Đồng, Sĩ Quý.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

66. Nghiên cứu phát triển cây dược liệu trên vùng đất cát nội đồng huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Lê Thị Như Ngọc

by Lê, Thị Như Ngọc.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

67. Ứng dụng Gis trong quy hoạch phát triển cây cao su (Heves brasiliensis Muell.Arg) tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Nguyễn Minh Diễn

by Nguyễn, Minh Diễn.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

68. Nghiên cứu cơ sở khoa học, xác định một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phục hồi rừng thứ sinh nghèo tại huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Hà Bá Mạnh

by Hà, Bá Mạnh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

69. Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và khả năng phát triển loài keo lá liềm (Acasia crassicarpa A.Cunn ex benth) vùng đất cát ven biển Nam trung bộ. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành lâm học: 60.62.60. Lê Văn Hồng

by Lê, Văn Hồng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế, 2012. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

70. Xây dựng mô hình dự báo sản lượng rừng trồng keo lai nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong giai đoạn 2012 - 2016 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Đinh Công Bình

by Đinh, Công Bình.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

71. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp phát triển loài keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex benth) trên vùng đất cát ven biển Bắc Trung Bộ Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60 Trịnh Quốc Hùng

by Trịnh, Quốc Hùng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

72. Nghiên cứu kỹ thuật giâm hom cây ưu tú loài keo lá liềm (Acacia crassicarpa A. Cunn ex benth) ở rừng trồng vùng cát ven biển miền Trung. Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành Lâm học: 60.62.60. Nguyễn Văn Thương

by Nguyễn, Văn Thương.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2012Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2012. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

73. Bài giảng lâm nghiệp đại cương Đoàn Văn Điếm

by Đoàn, Văn Điếm.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Nông nghiệp 2010Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (19). Checked out (1).

74. Bài giảng lâm học đại cương dùng rộng rãi trong các ngành Phùng Ngọc Lan, Nguyễn Kim

by Phùng, Ngọc Lan | Nguyễn, Kim | Trường đại học lâm nghiệp.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Hà Nội Trường đại học lâm nghiệp 1992Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (6).

75. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng và tăng trưởng loài cây lim xanh(Erythrophloeum fordii) và sao đen (Hopea odorata Roxb) trồng tại huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Phạm Duy Hưng

by Phạm, Duy Hưng.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

76. Đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp quản lý sử dụng bền vững rừng trên núi đá vôi huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Trọng Hiếu

by Nguyễn, Trọng Hiếu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

77. Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp quy hoạch, quản lý cây xanh đô thị tại thành phố Thanh Hóa Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Lê Văn Minh

by Lê, Văn Minh.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

78. Điều tra hiện trạng, đề xuất giải pháp quy hoạch và quản lý hệ thống cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thị Thu

by Nguyễn, Thị Thu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

79. Ứng dụng gis và RS trong quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2020 Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Văn Lực

by Nguyễn, Văn Lực.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

80. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và biện pháp phòng trừ ong gây bướu (Eulophidae, Hymenoptera) hại Bạch đàn trong giai đoạn vườn ươm ở tỉnh Phú Yên Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Chuyên ngành: Lâm học: 60.62.02.01. Nguyễn Thanh Hiếu

by Nguyễn, Thanh Hiếu.

Material type: book Book; Format: print Publisher: Huế 2013Dissertation note: Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp - Trường Đại học Nông lâm -- Đại học Huế, 2013. Availability: Items available for loan: Trung tâm Thông tin - Thư viện (1).

Not finding what you're looking for?

Powered by Koha